Látjuk… őket, ha iskolában vannak - de nem látjuk őket, ha mellette vagy kívül;

látja őket, ha akut betegek - de nem látjuk őket, amikor az egészségüket kockáztatják;

 látjuk őket, ha munkanélküliek lettek - de nem látjuk, amikor 

munkavállalási képességeik hiányában csődöt mondanak;

befogadjuk őket, ha segítségre szorulnak és erről az illetékesek jelzést kapnak

- de nem „törődünk” velük, ha jelzés hiányában nem kerülnek kapcsolatba a rendszerrel stb.

(Nemzeti Ifjúsági Stratégia).

 

Jelenleg az ifjúságszakmai térben (ahol a fiatal nem egy terület alanyaként, hanem a maga teljességében és egyediségében látszik) nincsenek olyan találkozási alkalmak, konferenciák, amelyek szolgálhatnák egyfelől a szakmai-tudományos munícióbővítést, másfelől a szakemberek társas környezetének biztosítását.

Az Összebeszélünk – I. Ifjúságügyi Kongresszus a fiatalokkal foglalkozó diszciplínák és szakmák közötti diskurzus erősítését és az ifjúságügy integratív megközelítésének elősegítését kívánja szolgálni. Teret kíván adni az ifjúságügy: az ifjúságszociológia, pedagógia-kultúraközvetítés, ifjúsági szociális munka, ifjúságpolitika legújabb innovációinak bemutatására. Emellett hozzáférési lehetőséget kíván biztosítani a szakpolitikák célkitűzései, a tudományos nóvumok és a szakmai gyakorlat megismerésére, szembesítésére.

Várunk valamennyi az ifjúságügy iránt érdeklődőt, de elsősorban az ezt (is) hivatásuknak tekintőket: pedagógusokat, a neveléstudomány képviselőit, szociológusokat, szociális munkásokat, politológusokat, pszichológusokat, ifjúságsegítőket, családsegítő szolgálatoknál és gyermekvédelemben szakmailag érintetteket, civil vezetőket stb.

A Kongresszus ideje: 2014 október 30-31.

A kongresszus helyszíne: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (1075 Kazinczy u 23-27).

A Kongresszuson való részvételről pedagógusok esetén továbbképzési tanúsítványt, vidékfejlesztési szakemberek részére "helyi szereplők felkészítése" képzésben való "modul-igazolást" tudunk kiállítani. A Kongresszus szociális továbbképzésként is minősített.

Zöld Emberke