CÉLOK

Látjuk… őket, ha iskolában vannak – de nem látjuk őket, ha mellette vagy kívül;

látja őket, ha akut betegek – de nem látjuk őket, amikor az egészségüket kockáztatják;

 látjuk őket, ha munkanélküliek lettek – de nem látjuk, amikor 

munkavállalási képességeik hiányában csődöt mondanak;

befogadjuk őket, ha segítségre szorulnak és erről az illetékesek jelzést kapnak

- de nem „törődünk” velük, ha jelzés hiányában nem kerülnek kapcsolatba a rendszerrel stb.

(Nemzeti Ifjúsági Stratégia).

 

Eddig az ifjúságszakmai térben (ahol a fiatal nem egy terület alanyaként, hanem a maga teljességében és egyediségében látszik) nem voltak olyan találkozási alkalmak, konferenciák, amelyek szolgálhatnák egyfelől a szakmai-tudományos munícióbővítést, másfelől a szakemberek társas környezetének biztosítását. Az Összebeszélünk – I. Ifjúságügyi Kongresszus 2014. októberében került megrendezésre és szándéka szerint szolgálta a fiatalokkal foglalkozó diszciplínák és szakmák közötti diskurzus erősítését és az ifjúságügy integratív megközelítésének elősegítését. Teret adott az ifjúságügy: az ifjúságszociológia, pedagógia-kultúraközvetítés, ifjúsági szociális munka, ifjúságpolitika legújabb innovációinak bemutatására és hozzáférési lehetőséget biztosított a szakpolitikák célkitűzései, a tudományos nóvumok és a szakmai gyakorlat megismerésére, szembesítésére.

A 150 fősre tervezett, de majd 240 fős Kongresszus megemlékezett a 10 alkalmat megélt Település és Ifjúsága Konferenciáról (mint szellemi elődről), de egy új hagyomány megteremtésének szándékával jött létre. Mind a résztvevői, mind a szervezői-tudományos oldalról egyértelműnek látszik az igény a Kongresszus sorozattá formálására. Így az Összebeszélünk – II. Ifjúságügyi Kongresszusra várunk valamennyi az ifjúságügy iránt érdeklődőt, de elsősorban az ezt (is) hivatásuknak tekintőket: pedagógusokat, a neveléstudomány képviselőit, szociológusokat, szociális munkásokat, politológusokat, pszichológusokat, ifjúságsegítőket, családsegítő szolgálatoknál és gyermekvédelemben szakmailag érintetteket, civil vezetőket stb. A Kongresszuson való részvételről pedagógusok esetén igazolást tudunk kiállítani. A Kongresszus szociális továbbképzésként is minősített.

Ennek tükrében az Összebeszélünk – II. Ifjúságügyi Kongresszus EGYMÁSRA UTALVA címmel kerül megrendezésre, 2016. augusztus 26-27-én (péntek-szombat) Komáromban és Észak-Komáromban. A konferencia nyelve: magyar.

Várunk valamennyi az ifjúságügy iránt érdeklődőt, de elsősorban az ezt (is) hivatásuknak tekintőket: pedagógusokat, a neveléstudomány képviselőit, szociológusokat,szociális munkásokat, politológusokat, pszichológusokat, ifjúságsegítőket,civil vezetőket stb. A konferenciát mintegy 250 fősre tervezzük (a meghívottakkal és előadókkal együtt).

 

 

Tudományos Bizottság (a címek elhagyásával):

Ágh Attila

Horváth Kinga (elnök)

Horváth Ágnes

Kozma Tamás

Nagy Ádám

Pukánszky Béla

Stredl Terézia

Trencsényi László

 

Szervezőbizottság:

Böröcz Lívia

Szeifer Csaba

Monostori Éva

Nagy Ádám (elnök)

Salamon Eszter.

Össze_logo